Testování IW-4000 a IW-4100 pro Adrana D 208 US
IW-4000 a IW-4100 – výsledky zkoušek pro Adrana D 208 US – čtyřkuličkový test, dále zkouška kuličkou na kotouči při 1000 N, 600 N a 300 N.

Více informací

Bližší informace a reference pro IF-WS2
Úvod do nanotechnologie NIS. Mechanismus působení nanočástic IF-WS2 jako AW/AF/EP aditiva. Nanočástice IF-WS2 jako EP činidlo. Výrobky, příklady a technické údaje.

Více informací

Zlepšené spalování – Techenomics
Používání aditiv s disulfidem wolframu (WS2) v olejích nejenže díky zlepšenému spalování snižuje spotřebu paliva, ale podle poskytovatele řízení kapalin Techenomics omezuje také emise výfukových plynů.

Více informací

Singleton Council
Zpráva Singleton Council potvrzující, že NanoLub aditiva snižují emise výfukových plynů. SingletonCouncil je regionální organizace se sídlem v Hunter Valley a disponuje širokým vybavením skládajícím se přibližně z dvou set zařízení.

Více informací

Použití aditiv WS2 v silniční dopravě – Techenomics
S přihlédnutím k výsledkům zkoušek v nezávislých laboratořích a neoficiálních silničních zkoušek je podle Techenomics používání aditiv s disulfidem wolframu (WS2) jasná věc.

Více informací

Nano aditiva podporují technologii Techenomics
V rámci svého trvalého závazku poskytovat zákazníkům efektivnější služby sledování podmínek, získala Techenomics International přístup k nano aditivům, která pomáhají prodlužovat životnost oleje, zvyšovat výkon motoru a snižovat spotřebu paliva.

Více informací

Použití nanočástic IF WS2 v olejích a tucích
Výrobní řada NIS je založena na anorganických nanočásticích disulfidu wolframu podobných fullerenům (IF-WS2), které nabízejí nejmodernější řešení snižování opotřebení a zlepšení výkonu.

Více informací

Testování IW-4100 a IW-4200
Zkoušky a testování univerzálních aditiv na bázi nanočástic.

Více informací

Light Valley Test
Dopis se závěrem výsledků zkoušek NanoLub EP1000 a EP4001

Více informací

Techenomics – tisková zpráva
Zkoušky prokazují významné přínosy W2S. Poměr „času k selhání“ se zlepšil až o 154 %.

Více informací

Testmig zpráva z Taiwanu
Ukázky z testování broušení a frézování.

Více informací

Techemonics – tisková zpráva
Zkoušky potvrzují vynikající kvalitu aditiv s WS2. Poměr „času k selhání“ se zlepšil o 259 %

Více informací