Hlavní výhody našich mazacích přísad:

Vynikající ochrana před extrémním tlakem | Snížení prostojů | Méně vnitřního opotřebení | Vynikající povrchová úprava | Delší životnost nástrojů a mnohem více…

Aditivum NanoLub® IC-3000 AW/AF/EP

Výhody

 • Vynikající ochrana před extrémním tlakem.
 • Velmi nízké opotřebení i s vysokou zátěží.
 • Ochrana nástrojů, prodloužení životnosti.
 • Snižuje koeficientu tření.
 • Lze používat při vysokých i nízkých teplotách.
 • Vynikající povrchová úprava.

Doporučuje se pro olejové mazací přípravky v průmyslu a při obrábění kovů. Poskytuje vynikající vlastnosti AW/AF/EP. Tento soubor aditiv poskytuje metalurgickým kapalinám vynikající vlastnosti při extrémním tlaku, vynikající vlastnosti proti opotřebení i při vysoké zátěži a kvalitní povrchovou úpravu.

Příklady použití

 • Vynikající ochrana před extrémním tlakem.
 • Velmi nízké opotřebení i s vysokou zátěží.
 • Ochrana nástrojů, prodloužení jejich životnosti.
 • Snížení koeficientu tření.
 • Práce s mnoha kovy.
 • Lze používat od nízkých do vysokých teplot.
 • Rychlé rozptýlení tepla.
 • Nebude vytvářet kouř.
 • Vynikající povrchová úprava.
 • Typický poměr naředění 2–12,5 % podle náročnosti provozu.

Technické údaje

 • Barva: tmavě šedá
 • Poměr naředění: 2 % – 12,5 % hmotnostních
 • Viskozita: 1600 cSt při 40 °C
 • Hustota: 0,9-0,97 g/cm3
 • Bod vzplanutí: 152 °C
 • Aktivní síra: žádná
 • Obsah choru, boru: žádná

Odvětví

 • Obrábění kovů
 • Převodové oleje
 • Řetězové oleje
 • Ložiskové oleje

Zkouška extrémního tlaku se čtyřmi kuličkami s 50 % chlorovaných parafinů

Zkouška extrémního tlaku se čtyřmi kuličkami (zatížení svárů, kg)

NanoLub® IW-4110

Hotová syntetická metalurgická kapalina s vysoce účinnou technologií bránící opotřebení, tření a extrémním tlakům a s vylepšenými chladicími vlastnostmi.

Tento výrobek je založený na multifunkčních uzavřených sférických částicích anorganického sirníku wolframičitého podobných fullerenům (IF-WS2), které poskytují jedinečné vlastnosti díky exfoliaci a tvorbě tribofilmu na povrchu kovu. Tento výrobek svými vlastnostmi předčí konvenční syntetické a polosyntetické kapaliny a přitom neobsahuje chlor, bor, formaldehyd ani zinek.

Výhody

 • Prodloužená životnost nástroje
 • Účinné chlazení
 • Vynikající mazivost a vlastnosti při extrémním tlaku
 • Výjimečná povrchová úprava
 • Vynikající korozní ochrana

Formát a balení

 • Vodný koncentrát
 • Obaly:
 • Kbelíky 20 l / 5 galonů (22 kg / 48,5 lb)
 • Sudy 200 l / 55 galonů (220 kg / 485 lb)
 • 1000 l / 264,17 galonu IBCTote

(2200 kg / 4850,17 lb)

NanoLub® IC-3100 AW/AF/EP

Výhody

Vynikající ochrana před extrémním tlakem
Velmi nízké opotřebení i s vysokou zátěží
Snížení koeficientu tření
Brání mikro erozi a únavě povrchu
Pohlcuje otřesy

Průmyslové mazivo s vysokou účinností proti opotřebení, tření a extrémnímu tlaku pro převodové oleje, řetězové oleje, ložiskové oleje, metalurgické kapaliny atd. Vynikající vlastnosti AW/AF/EP při nízkém poměru ošetření.

Technické údaje

 • Barva: tmavě šedá
 • Poměr naředění: 1 % – 8 % hmotnostních
 • Viskozita: 89,8 cSt při 40 °C
 • Hustota: 1,0872 g/cm3
 • Bod vzplanutí: 152 °C
 • Aktivní síra: žádná
 • Obsah choru, boru: žádná

Odvětví

 • Těžařství
 • Náročná použití
 • Automobily
 • Vysoká teplota
 • Obrábění kovů
 • Převodové oleje,
 • Řetězové oleje a další použití v průmyslu

Zkouška opotřebení se čtyřmi kuličkami ASTM D4172

Zkouška koeficientu tření se 4 kuličkami ASTM D4172

Zkouška EP se čtyřmi kuličkami ASTM D4172

NanoLub® IS-2000 AW/AF

Výhody

 • Prodlužuje životnost strojů
 • Snížení prostojů
 • Méně vnitřního opotřebení
 • Delší intervaly údržby
 • Nižší spotřeba energie

Zlepšuje vlastnosti běžných maziv:

 • Vlastnosti pro zabránění tření (AF) a opotřebení (AW).
 • Lze používat jako součást souboru aditiv pro hotový olej připravený k použití, nebo jako doplněk po uvedení výrobku na trh.

Technické údaje

 • Barva: tmavě šedá
 • Poměr naředění: 1 %–5 % hmotnostních
 • Nosič: Olej skupiny V
 • Viskozita: 300–400 cSt při 40 °C
 • Hustota: 0,9–0,97 g/cm3
 • Zdraví: netoxické uzavřené zachycené částice podle protokolů OECD

Odvětví

 • Průmysl
 • Výroba automobilů
 • Stavebnictví
 • Papírenský
 • Těžařství

Koeficient tření válec na bloku ASTM G-77

Výsledky zkoušky opotřebení válec na bloku ASTM G-77

NanoLub® IW-4000 AW/AF/EP

Výhody

 • Vynikající ochrana před extrémním tlakem. Velmi nízké opotřebení i s vysokou zátěží.
 • Životnost nástroje zvýšena až pětinásobně
 • Až o 20 % zlepšuje vlastnosti přenosu tepla ve vodě.
 • Lze přidávat do všech typů vodou ředitelných metalurgických kapalin – ředitelné oleje, polosyntetické a syntetické.
 • Lahev neobsahuje chlorované parafíny.
 • Snížení koeficientu tření.
 • Vynikající povrchová úprava.
 • V přípravcích obsahujících NanoLub® IW-4000 nepoužívejte biocidy na bázi o-fenylfenátu sodíku s kyselinou sebakovou jako pohlcovačem koroze. Může to způsobit nestabilitu částic.

Vysoce kvalitní aditivum na bázi vody proti opotřebení, tření a pro použití za vysokého tlaku. Použití při zpracování kovů a do nehořlavých vodou ředitelných maziv s vynikajícími chladicími vlastnostmi.

Příklady použití

 • Vynikající ochrana před extrémním tlakem. Velmi nízké opotřebení i s vysokou zátěží.
 • O 20 % zlepšuje vlastnosti přenosu tepla ve vodě.
 • Lze přidávat do všech typů vodou ředitelných metalurgických kapalin – ředitelné oleje, polosyntetické a syntetické.
 • Bezpečné, lahev neobsahuje chlorované parafíny.
 • Snížení koeficientu tření.
 • Lze používat od nízkých do vysokých teplot.
 • Nebude vytvářet kouř.
 • Vynikající povrchová úprava.
 • Typický poměr naředění 0,25 % – 4 %.

Technické údaje

 • Barva: černá
 • Poměr naředění: 0,5 %–4 % hmotnostních
 • Zdraví: netoxické uzavřené zachycené částice podle protokolů OECD
 • Bezpečnost: shoda s REACH

Odvětví

 • Metalurgické kapaliny
 • Syntetické a polosyntetické (emulze)
 • Maziva a chladiva na bázi vody
 • Jemný povlak chránící povrch (při nastříkání, namočení a uschnutí)

Zkouška Falex (ASTM D3233A)

Extrémní tlak se čtyřmi kuličkami (ASTM D2783)

Čtyři kuličky koeficient tření při EP

Opotřebení se čtyřmi kuličkami (ASTM D4172)

NanoLub® IW-4100 AW/AF/EP

Výhody

 • Vynikající ochrana před extrémním tlakem
 • Snížení koeficientu tření
 • Snížení opotřebení
 • Vynikající povrchová úprava
 • Nehořlavé
 • Bez chloru

Vysoce kvalitní aditivum na bázi vody proti opotřebení, tření a pro použití za vysokého tlaku. Použití při zpracování kovů a do nehořlavých vodou ředitelných maziv s vynikajícími chladicími vlastnostmi.

Toto aditivum je založené na rozptýlených pevných částicích IF-WS2 s polymerovými povrchově aktivními látkami, které kromě EP/AW/AF vlastností poskytnou vázání na povrchu a přilnavost.

Příklady použití

 • Syntetické a polosyntetické metalurgické kapaliny
 • Chladiva
 • Nehořlavá maziva
 • Maziva na bázi vody

Technické údaje

 • Barva: černá
 • Poměr naředění: 0,5 %–6 % hmotnostních
 • Zdraví: netoxické uzavřené zachycené částice podle protokolů OECD
 • Bezpečnost: shoda s REACH

Odvětví

 • Metalurgické kapaliny
 • Syntetické, polo-syntetické (emulze)
 • Maziva a chladiva na bázi vody
 • Jemný povlak chránící povrch (při nastříkání, namočení a uschnutí)

4 kuličky EP (ASTM D 2783)

Koeficient tření NanoLub®

Opotřebení se čtyřmi kuličkami (ASTM D 4172)

NanoLub® IW-4200 AW/AF/EP

Toto složení je na bázi IF-WS2/polymeru. Doporučuje se pro použití při obrábění kovů (tažení, kování, ražení atd.) Poskytuje vynikající povrchovou úpravu.

Příklady použití

 • Syntetické a polosyntetické kapaliny pro obrábění kovů
 • Nehořlavá maziva
 • Maziva na bázi vody
 • Kování, tažení, ražení za studena

Technické údaje

 • Barva: tmavě šedá
 • Poměr naředění: 10 %–45 % hmotnostních
 • Zdraví: netoxické uzavřené zachycené částice podle protokolů OECD

Odvětví

 • Metalurgické kapaliny
 • Syntetické, polosyntetické (emulze)
 • Maziva a chladiva na bázi vody
 • Jemný povlak chránící povrch (při nastříkání, namočení a uschnutí)

Koeficient tření NanoLub®