Společnost Nanotech – Europe představuje využití nanočástic NanoLub®IF-WS₂ v mazivech

Jsme autorizovaným distributorem výrobků NanoLub®IF-WS₂ – maziv na bázi nanočástic společnosti Nanotech Industrial Solutions, která je jediným výrobcem nanočástic a submikronů s kulovitými částicemi anorganického fullerenového typu jako disulfid wolframu. Tyto revoluční částice byly poprvé vytvořeny v roce 1992 profesorem Reshefem Tennem ve Weizmannově vědeckém institutu v Izraeli.

Využití nanomaziva NanoLub®IF-WS₂:

Výrobky NanoLub®IF-WS₂ jsou technologickým vrcholem v oblasti tribologie a jsou patentově chráněny.

Kromě distribuce se ve spolupráci s našim partnerem zabýváme vývojem nových aplikací na bázi nanočástic WS₂, mícháním a balením námi dodávaných produktů.

Supervýkonná NANOMAZIVA

Silnější již od částic